Mediu

În cazul extracției materiilor prime, ca de exemplu a pietrișului sau a sortimentelor de piatră bruta, inevitabil se intervine asupra mediului înconjurător. O atitudine responsabilă față de natură și față de mediul înconjurător are pentru societatea Trust Construcții Rädlinger S.R.L. o prioritate deosebită. Perioada ulterioară extracției, materiilor prime este la fel de importantă ca și extracția în sine. Datorită unei colaborări continue cu autoritățile competente se pot elabora planuri de recultivare sau planuri de refacere a mediului.

Astfel, se pot crea după extracție, habitate pentru plante și animale. De asemenea se pot crea spații de agrement (de ex. lacuri de agrement si pescuit) sau se pot lua măsuri de împădurire a zonelor exploatate.