Declarație de protecție a datelor

1. Cine este responsabil de prelucrarea datelor și cui vă puteți adresa.

Responsabil

S.C. Trust Constructii Rädlinger S.R.L.
Str. Chevereșului-Prelungire Nr. 53
RO-300701 Timisoara

Telefon +40 256 2222-43
E-Mail: inforaedlinger.ro

Responsabil cu protecția datelor în cadrul companiei este

Christian Volkmer
Projekt 29 GmbH Co. KG
Ostengasse 14
93047 Regensburg

Telefon: 0941 2986930
E-Mail: c.volkmerprojekt29.de

2. Care sunt datele prelucrate și din ce surse provin aceste date?

Prelucrăm datele pe care le-am primit de la dvs. în cadrul inițierii respectiv derulării contractului, pe baza consimțământului sau ca parte a candidaturii dvs. la noi sau ca angajat al nostru, precum și a datelor obținute prin utilizarea ofertelor noastre online sau din motive tehnice.

Datele cu caracter personal includ:

 • Pentru clienți: Date master/Date de contact, de ex. prenume și nume, adresa, date de contact (adresa de e-mail, telefon, fax), date bancare.
 • Pentru parteneri de afaceri: Date master/Date de contact, de ex. denumirea reprezentantului legal, compania, numărul de înregistrare în Registrul Comerțului, cod unic de înregistrare, numărul societății, adresa, datele de contact ale persoanei de contact (adresa de e-mail, telefon, fax), date bancare.
 • Pentru candidați și angajați: de ex. prenume și nume, adresa, date de contact (adresa de e-mail, telefon, fax), data nașterii, date din CV și adeverințele de muncă, date bancare, religia.
 • Pentru utilizatorii ofertelor noastre online: Adresa IP; data și durata vizitei; site-urile care au fost accesate de pe site-ul nostru; site-urile de pe care a fost accesat unul dintre site-urile noastre (Referrer); atunci când utilizați un formular de contact prenume și nume, adresa, date de contact (adresa de e-mail, telefon, fax).

În plus, procesăm și următoarele date cu caracter personal:

 • Informații despre tipul și conținutul datelor din contract, date de comandă, date privind cifra de afaceri și date justificative, istoricul clienților și furnizorilor, precum și documentație de orientare
 • Date publicitare și date de vânzare
 • Informații despre traficul dvs. electronic cu noi (de ex. adresa IP, datele de conectare)
 • alte date, pe care le-am primit de la dvs. în cadrul relației contractuale (de ex. în cadrul întâlnirilor între clienți)
 • Date, pe care le generăm din datele master/datele de contact, precum și alte date, care se generează singure, de ex. prin analizare nevoilor clienților și a potențialului clienților
 • Fotografii în timpul evenimentelor sau activităților companiei

Date stocate automat

Furnizorul paginilor colectează și stochează automat informații în așa-numite fișiere jurnal ce apar în server, pe care browser-ul dvs. ni le transmite automat. Acestea sunt:

 • Data și ora solicitării
 • Numele fișierului solicitat
 • Pagina, de la care a fost solicitat fișierul
 • Starea de acces (transfer fișier, fișierul nu a fost găsit, etc.)
 • browser-ul web folosit și sistemul de operare folosit
 • adresa IP completă a computerului solicitant
 • cantitatea de date transferată

Nu este efectuată o alăturare a acestor date cu datele din alte surse de date. Prelucrarea are loc conform art. 6 alin. 1 lit. f RGPD pe baza interesului nostru legitim în îmbunătățirea stabilității și funcționalității site-ului nostru.

Din motive de securitate tehnică, în special pentru a evita atacurile pe server-ul nostru web, stocăm aceste date pentru o perioadă scurtă de timp. Nu este posibilă o referire la persoane individuale pe baza acestor date. După cel mult șapte zile, datele sunt anonimizate prin scurtarea adresei IP la domeniu de nivel, astfel încât nu mai este posibilă referirea la utilizatorul individual. În formă anonimizată, datele sunt procesate și în scopuri statistice; o comparație cu alte baze de date sau un transfer către terți, chiar și parțial, nu are loc. Numai în cadrul statisticilor noastre server, pe care le publicăm la fiecare doi ani în raportul nostru de activitate, are loc o reprezentare a numărului de vizualizări ale paginilor.

3. În ce scopuri și pe ce bază legală sunt prelucrate datele?

Prelucrăm datele dvs în conformitate cu dispozițiile Regulamentului general privind protecția datelor (RGPD) și ale Legii federale privind protecția datelor 2018, în versiunea actualizată:

Pentru îndeplinirea obligațiilor (pre-) contractuale (art. 6 alin. 1 lit. b, RGPD):

Prelucrarea datelor dvs. se efectuează pentru executarea contractului online sau într-una dintre filialele noastre, pentru executarea contractului ca angajat în cadrul companiei noastre. Datele vor fi prelucrate în special la inițierea înțelegerii și în timpul executării contractelor cu dvs.

Pentru îndeplinirea obligațiilor legale (art. 6 alin. 1 lit. c, RGPD):

O prelucrare a datelor dvs. este în scopul îndeplinirii diferitelor obligații legale, de ex. din Codul comercial sau din Codul fiscal necesar.

Pentru protejarea intereselor legitime (art. 6 alin.1 lit. f RGPD):

Pe baza unui echilibru de interese, prelucrarea datelor dincolo de îndeplinirea efectivă a contractului poate fi efectuată pentru a proteja interesele legitime ale noastre sau ale terților. Prelucrarea datelor pentru protejarea intereselor legitime are loc, de exemplu, în următoarele cazuri:

 • Publicitate sau marketing (vezi nr.4),
 • Măsuri pentru gestionarea înțelegerii și dezvoltarea serviciilor și produselor;
 • Țineți o bază de date pentru clienți la nivel de concern pentru a îmbunătăți serviciul clienți
 • în cadrul acțiunii legale.

În cadrul consimțământului dvs (art. 6, alin. 1, lit. a RGPD):

Dacă ne-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs., de ex. pentru trimiterea newsletter-ului nostru sau utilizați fotografii pentru publicare.

4. Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri publicitare

Puteți refuza folosirea datelor dvs. cu caracter personal în scopuri publicitare în orice moment, în întregime sau pentru măsuri individuale, fără a implica alte costuri decât cele de transmisie, în conformitate cu tarifele de bază.

În conformitate cu cerințele legale ale art. 7 alin. 3 UWG, suntem îndreptățiți să folosim adresa de e-mail, pe care ați furnizat-o la semnarea contractului, pentru publicitatea directă pentru propriile bunuri sau servicii similare. Aceste recomandări despre produse sunt furnizate de noi, indiferent dacă v-ați abonat la newsletter.

Dacă nu doriți să primiți astfel de recomandări prin e-mail, puteți refuza în orice moment utilizarea adresei dvs. în acest scop, fără a implica alte costuri decât cele de transmisie, în conformitate cu tarifele de bază. Este suficientă comunicarea în formă scrisă. Desigur, fiecare e-mail conține întotdeauna un link pentru dezabonare.

5. Cine primește datele mele?

Dacă utilizăm un furnizor de servicii pentru prelucrarea comenzilor, vom fi în continuare responsabili pentru protejarea datelor dvs. Toți împuterniciții sunt obligați contractual să vă trateze datele în mod confidențial și să le proceseze numai ca parte a furnizării de servicii. Persoanele împuternicite de noi vor primi datele dvs. dacă au nevoie de date pentru a-și îndeplini serviciile respective. Acestea sunt de ex. furnizori de servicii IT, de care avem nevoie pentru operarea și securitatea sistemului nostru IT.

Datele dvs. vor fi prelucrate în baza noastră de date a clienților. Baza de date a clienților sprijină creșterea calității datelor existente ale clienților (curățare duplicat, marcajul mutat/decedat, corectare adresă) și permite acumularea de date din surse publice.

Aceste date sunt puse la dispoziția societăților din grup dacă sunt necesare pentru derularea contractului. Stocarea datelor clienților se face pentru companie și separat, și compania mamă acționează ca furnizor de servicii pentru companiile individuale participante.

Dacă există o obligație legală și în cadrul unei acțiuni în justiție, autoritățile și instanțele, precum și auditorii externi pot fi destinatarii datelor dvs.

În plus, în scopul asigurării inițierii și executării contractului, băncile, agenții de informații și furnizorii de servicii pot fi destinatarii datelor dvs.

6. Cât timp vor fi stocate datele mele?

Prelucrăm datele dvs până la încetarea relației contractuale sau până la expirarea perioadelor legale de păstrare (precum cele din Codul comercial, Codul fiscal sau Legea privind timpul de lucru); în plus, până la încetarea oricăror litigii, în care datele sunt necesare ca dovadă. În toate celelalte cazuri, datele dvs. cu caracter personal vor fi șterse imediat după dispariția scopului.

7. Datele cu caracter personal vor fi transmise către o țară terță?

În principiu, nu transmitem date cu caracter personal către o țară terță? Transmiterea va avea loc în cazuri individuale numai pe baza unei decizii a Comisiei Europene privind caracterul adecvat al nivelului de protecție, a clauzelor contractuale standard, a garanțiilor adecvate sau a consimțământului dvs. expres.

8. Ce drepturi privind protecția datelor am?

Aveți oricând dreptul la informație, rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării datelor dvs stocate, dreptul de a vă opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor și dreptul de apel în conformitate cu cerințele legii privind protecția datelor.

Dreptul la informare (art. 15 RGPD):

Ne puteți cere informații, dacă și în ce măsură procesăm datele dvs.

Dreptul la rectificare (art. 16 RGPD):

Când prelucrăm datele dvs., care sunt incomplete sau incorecte, puteți cere în orice moment corectarea sau completarea acestora.

Dreptul la ștergere (art. 17 RGPD):

Ne puteți solicita ștergerea datelor dvs., dacă le procesăm în mod ilegal sau dacă procesarea interferează în mod disproporționat cu interesele dvs. legitime. Rețineți că pot exista motive, care pot împiedica ștergerea imediată, de ex. în cazul obligațiilor de păstrare reglementate în mod legal.

Independent de exercitarea dreptului dvs. de ștergere, vă vom șterge prompt și complet datele, în măsura în care nu există o obligație de păstrare legală sau contractuală în acest sens.

Dreptul la restricționarea prelucrării (art. 18 RGPD):

Ne puteți cere restricționarea prelucrării datelor dvs., atunci când

 • contestați exactitatea datelor, și anume pentru o perioadă de timp, care ne permite să verificăm corectitudinea datelor.
 • prelucrarea datelor este ilegală, dar respingeți o ștergere și, în schimb, solicitați o restricție a utilizării datelor,
 • date nu ne mai sunt necesare în scopul prevăzut, dar aveți nevoie de aceste date pentru afirmarea sau apărarea revendicărilor legale, sau
 • atunci când faceți contestație împotriva prelucrării datelor.

Dreptul la portabilitatea datelor (art. 20 RGPD):

Ne puteți solicita să vă punem la dispoziție datele dvs. pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, uzual și care poate fi citit automat și să puteți transfera, prin noi, aceste date unui alt responsabil fără restricție, atunci când

 • noi prelucrăm aceste date pe baza unui consimțământ acordat de dvs. și revocabil sau pentru îndeplinirea unui contract între noi, și
 • atunci când prelucrarea se efectuează prin intermediul unei proceduri automatizate.

În caz de fezabilitate tehnică, ne puteți solicita un transfer direct al datelor către un alt responsabil.

Dreptul de opoziție (art. 21 RGPD):

Dacă procesăm datele dvs. pentru un interes legitim, puteți oricând să vă opuneți acestei prelucrări de date; acest lucru se va aplica și creării de profiluri bazată pe aceste prevederi. Nu vom mai prelucra datele dvs. decât în cazul în care putem demonstra motive legitime temeinice pentru prelucrare, care depășesc interesele, drepturile și libertățile dumneavoastră sau prelucrarea este efectuată în scopul constatării, exercitării sau apărării unor drepturi în instanță. Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dvs. în scopuri de publicitate directă, fără precizarea motivelor.

Dreptul de apel (art. 77 RGPD):

Dacă sunteți de părere că încălcăm legea germană sau europeană privind protecția datelor atunci când procesăm datele dvs., vă rugăm să ne contactați pentru a vă clarifica întrebările. Desigur, aveți și dreptul de a contacta autoritatea de supraveghere responsabilă, respectiv Direcția pentru Supravegherea Confidențialității Datelor.

În cazul în care doriți să invocați față de noi unul dintre drepturile menționate, vă rugăm să contactați responsabilul nostru pentru protecția datelor. Dacă avem îndoieli, este posibil să vă solicităm informații suplimentare pentru a vă confirma identitatea.

9. Sunt obligat/ă să furnizez date?

Prelucrarea datelor dvs. este necesară pentru încheierea sau îndeplinirea contractului cu noi. Dacă nu ne puneți la dispoziție aceste date, în general vom refuza să încheiem contractul sau nu vom mai putea executa un contract existent și, în consecință, îl vom termina. Cu toate acestea, nu sunteți obligat să vă dați acordul pentru prelucrarea datelor cu privire la datele care nu sunt relevante sau necesare legal pentru îndeplinirea contractului.

10. Utilizarea ofertelor noastre online

Cookie-uri

Când vizitați site-ul nostru, este posibil să stocăm informații pe computerul dvs sub formă de cookie-uri. Cookie-urile sunt fișiere mici care sunt transferate de pe un server web în browser și stocate pe computerul dvs. Baza legală pentru utilizarea cookie-urilor este art. 6 alin. 1 lit. f, RGPD.

Numai adresa IP este stocată aici - nu și alte date cu caracter personal. Aceste informații, care sunt stocate în cookie-uri, permit recunoașterea dvs automată la următoarea vizită pe site-ul nostru, ceea ce vă va facilita utilizarea.

Desigur, puteți vizita site-ul nostru și fără a accepta cookie-uri. Dacă nu doriți să fie recunoscut computerul dvs la următoarea vizită, puteți refuza utilizarea cookie-urilor prin modificarea setărilor din browser-ul dvs, astfel încât cookie-urile să nu fie acceptate. Procedura respectivă poate fi găsită în instrucțiunile de utilizare ale browser-ului dvs. Dacă refuzați utilizarea cookie-urilor, aceasta poate duce la restricții în utilizarea anumitor domenii ale paginilor noastre de internet.

11. Siguranța

Am luat măsuri tehnice și administrative de siguranță, pentru a vă proteja datele cu caracter personal împotriva pierderii, distrugerii, manipulării și accesului neautorizat. Toți angajații noștri, precum și furnizorii de servicii care lucrează pentru noi, sunt obligați să respecte legile valabile privind protecția datelor.

Ori de câte ori colectăm și procesăm date cu caracter personal, acestea vor fi criptate înainte de a fi transferate Aceasta înseamnă că datele dvs. nu pot fi utilizate în mod greșit de către terțe părți. Măsurile noastre de siguranță se supun unui proces constant de îmbunătățire și politica noastră de confidențialitate este în mod constant revizuită. Asigurați-vă că aveți cea mai recentă versiune.

12. Modificări ale acestei declarații de confidențialitate

Ne rezervăm dreptul de a ne modifica declarațiile de confidențialitate dacă este necesar din cauza noilor tehnologii. Asigurați-vă că aveți cea mai recentă versiune. Dacă se fac modificări fundamentale ale acestei declarații de confidențialitate, vom posta pe site-ul nostru.